Avocent KVM Over IP  có sẵn cung cấp một điểm truy cập duy nhất vào dữ liệu hệ thống quan trọng tại địa phương hoặc trên toàn thế giới.

Mục đích của truy cập từ xa là gì?

  • Quản lý và quản trị thiết bị / ứng dụng từ xa
  • Khắc phục sự cố thiết bị từ xa
  • Giảm quyền truy cập vật lý vào thiết bị
  • Chỉ định và quản lý quyền truy cập của người dùng vào thiết bị

Giá trị mang lại cho khách hàng

  • Cung cấp và vận hành thiết bị hiệu quả
  • Thời gian khôi phục nhanh hơn
  • Giảm chi phí vận hành không mong muốn (OPEX)
  • Ngăn người dùng trái phép truy cập vào thiết bị
  • Ngăn chặn tắt nguồn do vô ý – Ngăn chặn quá tải điện / tải không cân bằng
  • Ngăn chặn thay đổi hệ thống trái phép

Nếu không có bộ chuyển mạch KVM-over-IP Avocent và Phần mềm DSView, Người dùng phải có mặt tại thiết bị để thực hiện các tác vụ vận hành hoặc khôi phục / khẩn cấp. Điều này thường liên quan đến thời gian và chi phí để điều động nhân viên đến các địa điểm xa hoặc vào một địa điểm an toàn.

098 676 0010