HPS-1U-MMS500 Management Server Secure Logiq

  • Xuất xứ: United Kingdom
  • Hệ điều hành: Windows Server 2019 64bit
  • CPU: Intel V6 Xeon Quad-Core
  • Ram: 16GB DDR4 ECC Server Memory
  • Ổ cứng hệ điều hành: 500GB SSD x 2, RAID 1
  • Cổng giao tiếp: 2 x Gigabit LAN
  • Hỗ trợ quản lý từ xa: IPMI

Read more