HPS-1U-M24 Recording Server Secure Logiq

  • Xuất xứ: United Kingdom
  •  Hệ điều hành: Windows Server 2019 64bit
  • CPU: Intel Xeon Quad-Core V6.
  •  Bộ nhớ trong: 8GB DDR4 ECC Server.
  •  Ổ cứng hệ điều hành: SSD 250GB x 1
  •  Card raid: hardware RAID with battery backup
  •  Cấu hình RAID cài sẵn: RAID 5.
  •  Dung lượng lưu trữ khả dụng: 24TB (4 x 8TB Enterprise HDD)

Read more